Topologi Bus (Bas) | Definisi, Jenis, Kelebihan, & Kekurangan

Topologi bus ialah kaedah untuk menghubungkan beberapa peranti komputer menggunakan satu jalur transmisi.

Terdapat pelbagai jenis topologi rangkaian yang boleh dipilih dengan kelebihan dan fungsi yang berbeza.

Namun, jika anda ingin menghubungkan peranti dalam rangkaian skala kecil, topologi ini adalah salah satu pilihan terbaik.

Jadi, apakah topologi bus dan bagaimana ia berfungsi?

Melalui artikel ini, kita akan menjelaskan segala maklumat tentang topologi rangkaian bus, termasuk definisinya, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangannya.

Teruskan membaca hingga akhir untuk mendapatkan maklumat yang lengkap!

Apa Maksud Topologi Bus?

apa maksud topologi bus

Topologi bus merupakan kaedah yang digunakan untuk menyambung beberapa peranti komputer secara berurutan menggunakan kabel tunggal (bus) sebagai media transmisi atau pusat laluan data.

Kaedah ini biasanya digunakan dalam rangkaian berskala kecil di mana setiap peranti disambungkan melalui bus.

Seperti namanya, topologi bus mempunyai struktur rangkaian yang menyerupai ruang di dalam bas.

Sebagai media transmisi data, topologi rangkaian ini menggunakan terminator serta beberapa perkakas keras seperti BNC dan penjodoh T.

Selain itu, kabel tunggal dalam topologi ini menggunakan jenis kabel coaxial untuk transmisi data analog dan digital.

Fungsi topologi rangkaian bus adalah untuk menyambungkan semua peranti yang terdapat dalam rangkaian supaya boleh berkomunikasi dan bertukar data.

Cara kerjanya sangat mudah, di mana satu peranti digunakan sebagai pelayan (server), kemudian rangkaiannya dipisahkan dan disambungkan ke peranti lain menggunakan bus.

Ciri-Ciri Topologi Bus

ciri-ciri topologi bus

Secara keseluruhan, topologi bus mempunyai ciri-ciri yang mudah dikawal. Inilah sebabnya mengapa syarikat-syarikat berskala kecil memilih jenis topologi rangkaian ini untuk menghubungkan peranti komputer.

Antara ciri-ciri topologi bus yang perlu anda ketahui adalah:

  • Proses pemasangan rangkaian yang ringan dan mudah.
  • Terdapat kabel utama sebagai pusat laluan data atau pusat lalu lintas data.
  • Tidak memerlukan hub, tetapi menggunakan BNC dan connector T pada setiap kad ethernet.
  • Kos pembinaan topologi ini lebih ekonomi.
  • Pakej data sering bertindih dalam satu kabel.
  • Setiap nod dihubungkan secara berurutan di sepanjang kabel utama yang kedua hujungnya ditutup dengan terminator.
  • Jika terdapat masalah pada salah satu nod, keseluruhan rangkaian akan terjejas.

Cara Kerja Topologi Bus

cara kerja topologi bus

Dalam topologi bus, semua peranti dalam rangkaian disambungkan melalui kabel utama supaya dapat saling menghantar dan menerima pakej data.

Namun perlu ditekankan bahawa pemindahan data hanya dapat berlaku apabila kabel utama dalam keadaan kosong semasa proses pertukaran berlaku.

Dalam proses ini, jenis topologi ini menggunakan protokol yang dikenali sebagai Carrier Sense Multiple Access (CSMA) atau Collision Detection (CD).

Ini bertujuan untuk memastikan bahawa proses pertukaran pakej data berjalan lancar tanpa gangguan seperti perlanggaran data di kabel utama.

Apabila satu peranti ingin menghantar data ke peranti lain, peranti penghantar akan melakukan penyiaran (broadcast) terlebih dahulu.

Penyiaran yang dimaksudkan adalah isyarat yang disebarkan di sepanjang kabel rangkaian. Kemudian, isyarat tersebut akan memeriksa setiap peranti untuk mencari alamat sasaran.

Jika alamat MAC atau IP peranti yang diperiksa sepadan dengan alamat sasaran, peranti tersebut akan menangkap isyarat tersebut.

Sebaliknya, jika alamat IP atau MAC tidak sepadan, maka isyarat tersebut hanya akan diabaikan atau dibuang.

Jenis Topologi Bus

Topologi bus terbahagi kepada dua jenis iaitu linear dan berpusat. Kedua-duanya mempunyai kaedah tersendiri untuk menyambungkan peranti dalam rangkaian.

Untuk memastikan anda tidak mengalami kesulitan memahaminya, sila rujuk penerangan di bawah ini.

1. Linear Bus

linear bus

Rangkaian Topologi berjenis bus linear menghubungkan dua atau lebih peranti komputer melalui satu kabel tunggal sahaja.

Topologi bus ini mempunyai dua titik akhir di setiap hujung kabelnya seperti yang ditunjukkan dalam contoh gambar berikut.

2. Distributed Bus

distributed bus

Berbeza dengan topologi linear, topologi berpusat mempunyai beberapa cabang yang terbentuk secara langsung pada kabel utama.

Setiap cabang ini mempunyai titik akhirnya sendiri, menjadikan proses pembinaan sedikit lebih rumit berbanding dengan topologi bus linear.

Kelebihan Topologi Bus (Bas)

kelebihan topologi bus (bas)

Sebagai medium transmisi data, topologi bus mempunyai beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi sangat andal dalam menghubungkan peranti dalam rangkaian berskala kecil.

Berikut adalah beberapa kelebihan topologi bus:

1. Lebih Mudah dan Sederhana

Kelebihan pertama adalah kebolehannya yang lebih mudah, praktikal, dan sederhana. Rangkaian Topologi jenis ini mempunyai antaramuka yang sangat mudah.

Anda tidak akan menghadapi kesulitan semasa proses pemasangan, walaupun bagi pemula sekalipun.

2. Reka Bentuk Unik

Tidak hanya itu, topologi ini mempunyai reka bentuk yang menyerupai bus dalaman. Reka bentuk ini unik dan tidak boleh anda jumpai pada jenis topologi lain.

Selain itu, topologi bus juga mempunyai susunan fizikal yang sederhana, menjadikan penerapannya tidak rumit.

3. Kos yang Lebih

Terjangkau Dalam topologi bus, proses pembuatan dan pemasangan tidak memerlukan banyak komponen atau kabel.

Oleh itu, anda tidak perlu risau kerana topologi ini boleh digunakan dengan kos yang lebih terjangkau.

4. Mudah untuk Dikembangkan

Selain menjimatkan kos, jenis topologi ini juga mudah untuk dikembangkan.

Bahkan, penambahan atau pemasangan peranti baru tidak akan mengganggu peranti yang sudah terhubung dalam rangkaian.

5. Tidak Memerlukan Banyak Peranti Keras

Kelebihan lain topologi bus adalah tidak memerlukan banyak peranti keras seperti hub atau switch.

Untuk berfungsi, topologi ini hanya memerlukan terminator dan beberapa peranti keras seperti connector T dan BNC.

Kekurangan Topologi Bus

kekurangan topologi bus

Sehingga saat ini, masih belum ada teknologi yang sempurna, termasuklah topologi rangkaian bus. Walaupun mempunyai pelbagai kelebihan, topologi ini turut mempunyai beberapa kelemahan.

Berikut adalah beberapa kekurangan topologi bus:

1. Mempunyai Kepadatan Pemindahan data

Kelemahan pertama ialah kepadatan pemindahan data apabila terlalu banyak peranti yang disambungkan. Jika laluan utama rosak, kesemua peranti dalam rangkaian berpotensi mengalami ralat.

2. Susah untuk Mengesan Kesalahan

Salah satu kelemahan jenis topologi ini adalah susah untuk mengesan kesalahan. Walaupun titik kesalahan ditemui, tidak semua orang mampu menangani kesalahan tersebut.

Keperluan tenaga pakar diperlukan untuk menangani setiap masalah pada topologi rangkaian ini.

3. Kelajuan Akses yang Memberi Kesan Kepada Peranti Lain

Kelemahan seterusnya ialah kelajuan akses yang memberi kesan kepada peranti lain. Jika salah satu peranti menggunakan kelajuan akses data yang tinggi, ini berpotensi menurunkan kelajuan peranti lain.

Untuk memperkuatkan isyarat, perlukan peranti keras tambahan seperti penggunaan pengulang.

Leave a Comment